Çeşitli etik inceleme örnekleri

 

 
ETİK İNCELEME KONUSU
Yabancı dildeki eğitimle ilgili bir programın Türkçeye uyarlanarak hazırlanmasında etik inceleme bakımından değerlendirilecek hususlar, yayın ve araştırma etiğiyle ilgilidir.

İNCELEME
İnceleme konusu yapılan projede araştırmacı yabancı dildeki bir programı, Türkçeye uyarlayarak, belirli yaş grubundaki çocuklara etkinliğini test etmek ve ardından da programı yaygınlaştırmak amacını gütmektedir.
Söz konusu projeyle ilgili Etik Kurulun görevi kapsamında değerlendirilecek husus araştırma ve yayın etiğiyle ilgilidir. Bu çerçevede yapılan incelemede saptanan hususlar şunlardır:
a.Yayın etiğiyle ilgili olarak söz konusu araştırmada kullanılacak program yabancı dildeki program olduğu için çeviri veya uyarlama için izin alınması gerekmektedir.
b. Araştırma etiğiyle ilgili olarak, insan katılımına dayalı bir proje olması ve katılımcıların da çocuk olmaları nedeniyle, mağduriyete uğrama riski fazla olan grupta araştırmanın yapılması söz konusudur. Bunun için araştırma etiği bakımından ilk olarak programın, çocukların yararına olması ve onlar için herhangi bir zarara uğratma riskini taşımaması gerekmektedir. Araştırma etiği bakımından ikinci olarak, rıza unsurunun gözetildiğine dair bilgi olmalıdır. Çocuklarla ilgili olarak, ayrıca ailenin rızasının gözetilip gerekli bilgilendirmenin yapılacağına dair bir prosedür bulunmalıdır.
SONUÇ
Sonuç olarak, Sosyal Bilimlerdeki araştırmaların yayın etiği bakımından ve insan katılımına dayalı olanların da araştırma etiği bakımından etik gereklere uygun olması gerekmektedir. Söz konusu araştırma bakımından çevrilecek bir eser söz konusu olduğundan, yayın etiğiyle ilgili olarak çevrilecek esere dair iznin alınması gerekmektedir. Ayrıca insan katılımına dayalı bir araştırma olduğundan projenin araştırma etik ilkelerine uygun olması gerekmektedir.
(Ankara Üniversitesi Etik Kurulu’nun 2009/1 nolu görüşü)
Son Güncelleme: 2019-10-03 15:50:24
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020